2 events found.

E-Learning Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording: Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of   vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen: Van […]

Basis Veiligheid (B-VCA).

Deze online opleiding kan in zijn geheel voorgelezen worden! Een unieke manier van leren die stimuleert en motiveert. Met als doel het behalen van het VCA diploma. Een (Blended) E-learning van Studie Plan Nederland voor mindergeletterden. E-learning is niet voor iedereen de passende leermethode. Studie Plan Nederland heeft daarom een lesmethode ontwikkeld, hierbij wordt op […]