8 events found.

Trappenhuis reininging

Door andere afwerkmaterialen vraagt het reinigen en onderhouden van trappenhuizen een andere aanpak van medewerker. In onze training ‘Trappenhuis reiniging’ leert medewerker hoe zij op de juiste wijze trappenhuizen moeten schoonmaken. Inhoudsopgave: Veiligheid- Gezondheid & Welzijn Gebruik schoonmaakmiddelen & materialen Schoonmaak methoden Uitvoering werkzaamheden van de trappenhuizen Glasbewassing Klantvriendelijke communicatie Ergonomie Aanpak, methode en middelen: Er […]

Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van inzet […]

Basis Veiligheid (B-VCA).

Deze online opleiding kan in zijn geheel voorgelezen worden! Een unieke manier van leren die stimuleert en motiveert. Met als doel het behalen van het VCA diploma. Een (Blended) E-learning van Studie Plan Nederland voor mindergeletterden. E-learning is niet voor iedereen de passende leermethode. Studie Plan Nederland heeft daarom een lesmethode ontwikkeld, hierbij wordt op […]

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

In de cursus wordt geleerd hoe veiligheid in het dagelijks handelen past. De cursus is als elementaire VGM-opleiding bestemd voor alle (operationele) leidinggevende. Onderwerpen:       Welzijnswetgeving      Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt      Arbeidsrisico`s      Ontstaan en gevolgen arbeidsongevallen      Veilig werken procedures en werkvergunningen      Producten met gevaarlijke eigenschappen […]

Basisopleiding Leidinggeven

Hoe makkelijk gaat het leidinggeven u af? het draait veelal om communiceren, organiseren, controleren, delegeren en motiveren. deze training biedt u de kans om uw functie te verstevigen en is erg praktisch van aard. Het zal u helpen een betere leidinggevende te worden en u kunt verschillende gesprekstechnieken herkennen en toepassen en andere vaardigheden in […]

Succesvol onderhandelen

Een contractbespreking of een voorstel aanbieden. Na de training kunnen de deelnemers concessies doen zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen en zijn zij instaat een onderhandelingsgesprek met succes af te ronden. Onderwerpen:       Diverse vormen van onderhandelingsvaardigheden       Concessies & strategie       Verbale- en […]