E-Learning Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten.

Onderwerpen:

Bewustwording:
Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of   vervalste documenten in relatie tot hun branche.

Gevolgen:
Van inzet van mensen met valse en/ of vervalste documenten voor de werkgever en voor de opdrachtgever in de vorm van financiële sancties en aantasting goede naam.

Echtheidskenmerken:
Meest voorkomende echtheidskenmerken in en op het basismateriaal. De deelnemers zijn in staat om deze kenmerken te typeren als vals en/ of vervalst.

Vervalsingen:
Meest voorkomende wijze van vervalsingen en zijn in staat om deze vervalsingen te signaleren.

Controle procedures:
Presentatie van een checklist waardoor meer structuur wordt aangebracht in de controleprocedure.

Profiling:
Methode om de pasfoto en overige data te vergelijken met de aanbieder van het paspoort en afwijkingen te signaleren.

Aanpak, methode en middelen:
De training wordt in zijn geheel gevolgd via internet. Door toegankelijke instructiefilms met toet vragen leert u documenten typeren als echt, vals of vervalst. U kunt de training volgen wanneer het u uitkomt.

Duur van de training:
Gemiddeld twee uur tot drie uur.

Resultaat van de training:
Na de training zijn de deelnemers instaat een betere controle uit te voeren, hebben onderscheidingsvermogen ontwikkeld en zijn instaat hoe ze echt, vals en vervalst kunnen herkennen. Tijdens de training worden kennistesten afgenomen, waarna bij voldoende score het certificaat “Document Security” behaald wordt, het certificaat is optioneel.

Investering:
Investering voor deze training met certificaat vanaf € 195,00 per deelnemer excl. BTW